Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu na jaře 2014 se v Brně uskuteční kurz - Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I.. Šance pro zájemce o vstup do individuálního výcviku [ více ]
Chceme Vás upozornit na knihu Karla Hájka "Tělesně zakotvené prožívání". Tato kniha uvádí výzkum zpracovávající výpovědi účastníků kursu Focusing I. Více informací o knize zde.
Mirko Frýba: Buddhova meditace všímavosti a vhledu

Supervize:

01  Supervize v satiterapii

02  Adresář supervizorů

Kontakty:

Atelier Satiterapie, Lužánecká 4A, 602 00 Brno
tel.: 773 698 081, email: kurzy@satiterapie.czSpřátelené webové stránky:

01  www.psychoterapie-brno.cz

02  www.psycholog-hytych.cz

03  www.karelhajek.org

04  www.cestazkruhu.cz

05  Psychoterapeutické centrum Lávka

Weby partnerů:

01  www.hledajici.cz

Supervize v satiterapii

Etika psychoterapie je v satiterapii řešena jednak terapeutickým kontraktem v obvyklých souvislostech regulace vztahu mezi pacientem a terapeutem, jednak v rámcí vědeckých podkladů satiterapie jako součást teorie patogenních a blahodárných jevů v psychotopu. Tento druhý přístup satiterapie k etice je v naší kultuře jedinečný. Supervize byla v satiterapii během minulých patnácti let prováděna na čtyřech úrovních, o kterých probíhá výuka na podkladě 21 hodin nácviku supervize, který je součástí výcviku v komunitě. Požadavek supervize u plně akreditovaného psychoterapeuta nelze zodpovědně omezit na sto nebo čtyři sta hodin. Nikdy nekončící supervize je naším etickým požadavkem, jenž se specificky v satiterapii týká:

l. technik terapeutické intervence - jejichž postupy jsou odvozovány z diagnostiky nosologické (ICD-10), problémové (formulace pacientovi srozumitelná) a pragmatické (situační volba postupů).

2. terapeutovy osobní problematiky, jež je eventuálně aktivována při práci se specifickým tématem pacienta. Tato forma supervize zůstává životním úkolem satiterapeuta i kdyby již absolvoval tisíc hodin supervize, anebo v našem úzu "intervize" - můj učitel Ernst Blum a jeho učitel Sigmund Freud v těchto souvislostech mluvili o analýze protipřenosu (Gegenübertragung).

3. sociometrického kontextu jednak v terapeutické skupině, jednak v pacientově referenční skupině in vivo (supervize sociálního dopadu terapie) - můj učitel Jacob Levi Moreno v této souvislosti mluvil o analýze agování (acting-out).

4. etické aktualize cílů terapie, o nichž vždy rozhoduje v poslední instanci pacíent, jež jsou však limitovány morální zodpovědností satiterapeuta - můj učitel Carl Ransom Rogers v této souvislosti mluvil o pacientově tělesně kotveném hodnocení (organismic valuing), teraputově opravdovosti (genuinness) a demokracii.