Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu na jaře 2014 se v Brně uskuteční kurz - Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I.. Šance pro zájemce o vstup do individuálního výcviku [ více ]
V nakladatelství Portál vyšla kniha Karla Hájka "Práce s emocemi pro pomáhající profese - tělesně zakotvené prožívání" Více informací o knize zde.
Karel Hájek: Práce s emocemi pro pomáhající profese

Literatura:

01  Přehled literatury

02  Knihy k zakoupení

03  Ukázkové kazuistiky a techniky

Kontakty:

Atelier Satiterapie, Lužánecká 4A, 602 00 Brno
tel.: 773 698 081, email: kurzy@satiterapie.czSpřátelené webové stránky:

01  www.psychoterapie-brno.cz

02  www.psycholog-hytych.cz

03  www.karelhajek.org

04  www.cestazkruhu.cz

05  Psychoterapeutické centrum Lávka

Weby partnerů:

01  www.hledajici.cz

Knihy k zakoupení

Mirko Frýba: Psychologie zvládání života

Nejdůležitější kniha pro studenty satiterapie zkoumá praktické postupy zvládání životních situací metodou abhidhamma a vysvětluje psychologicky jejich teoretický podklad. Obsahuje jednak vědeckou analýzu systému abhidhamma, jednak abhidhammickou analýzu životních situací a z ní vycházející strategie postupů zvládání života.

  • Knihu lze zakoupit [ zde ]

 

Karel Hájek: Práce s emocemi pro pomáhající profese

Pracovníci pomáhajících profesí se téměř neustále setkávají s lidmi, kteří je seznamují se svými problémy a trápeními. Ke svým klientům mohou mít různý emoční vztah, mohou je obdivovat, litovat, mohou se na ně zlobit, mohou jim být lhostejní. Emoce týkající se klientů by pracovníci pomáhajících profesí neměli potlačovat, ale měli by se je snažit rozpoznat a porozumět jim. Pokud dobře porozumíme vlastnímu prožívání, začínáme být citliví i na prožívání druhých a dokážeme jim lépe pomoci. První část knihy se věnuje tělesně zakotvenému prožívání emocí, druhá část objasňuje vedení emočně podpůrného rozhovoru. V knize je množství praktických cvičení, kazuistiky a ukázky rozhovorů.

  • Knihu lze zakoupit [ zde ]

Karel Hájek: Tělesně zakotvené prožívání

Tato kniha uvádí výzkum zpracovávající výpovědi účastníků kursu Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I. Podrobně popisuje a třídí jevy prožívání na důležité pro rozvoj procesu focusingu a na jevy bránící tělesně zakotvenému prožívání. Toto rozlišení jevů je pak vztaženo k psychoterapeutické změně osobnosti i k oblastem čtvera zakotvení. Kniha je výbornou mapou pro každého, kdo se chce zorientovat ve svém prožívání. Pro absolventy kursů Atelieru Satiterapie se stane praktickým manuálem.

  • Knihu lze zakoupit [ zde ]

Publikace Atelieru satiterapie:

Mirko Frýba: Principy satiterapie

Znovuvydání příručky ke kursu Úvod do satiterapie v níž jsou uvedeny základní terminologické matice abhidhammy využívané v satiterapii.

Marcela Němcová: Úvod do satiterapie

Upravená praktická příručka podrobně vysvětlující konkrétní postupy satiterapie. Je určena především pro účastníky komunitního výcviku, ale svou srozumitelnou formou může pomoci i psychoterapeutům jiných směrů.

Karel Hájek: Satiterapeutické kotvení ve skutečnosti

Souborné vydání článků z let 1995 - 2000, které vycházely v Konfrontacích, v Psychologii dnes a v učebnicích psychoterapie. Tyto články uvádí do problematiky tělesně zakotveného prožívání a jeho aplikace v psychoterapii. Příručka je součástí kursu Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I.

Chcete-li publikace prolistovat, klikněte zde:

Pokud máte o publikace Atelieru Satiterapie zájem, kontaktujte nás.