Satiterapie je integrativní psychoterapie, vedoucí k všímavému, uvědomělému prožívání, které je zakotveno v tělesné skutečnosti. Na této bázi potom pacient sám přichází k poznání, které léčí, získává vhled do jader své patologie a odkrývá své sanační možnosti.
V termínu na jaře 2014 se v Brně uskuteční kurz - Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I.. Šance pro zájemce o vstup do individuálního výcviku [ více ]
Chceme Vás upozornit na knihu Karla Hájka "Tělesně zakotvené prožívání". Tato kniha uvádí výzkum zpracovávající výpovědi účastníků kursu Focusing I. Více informací o knize zde.
Mirko Frýba: Buddhova meditace všímavosti a vhledu

Naši lektoři

Karel Hájek

Karel HájekVedení výcviku satiterapeutů po Frýbově odchodu na Srí Lanku převzal Karel Hájek, narozený roku 1966 v Sušici. Vystudoval nejprve elektrotechniku a pak psychologii na Univerzitě Karlově, kde roku 2001 získal doktorát filozofie. Po školení v různých metodách psychoterapie se od roku 1991 intenzivně věnoval meditaci satipatthána-vipassaná a výcviku v satiterapii.

Jako výcvikový satiterapeut Atelieru satiterapie začal působit v roce 1994 a zároveň pracoval jako manželský poradce a psychoterapeut v Praze. Od roku 1995 přednášel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde je zodpovědný za výuku lékařské psychologie a psychoterapie.

V roce 2008 se přestěhoval na Moravu, kde má svou privátní praxi v Brně-Židenicích.

Helena Hájková

Helena HájkováVystudovala lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství. Promovala v roce 1994 . V roce 1999 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii, v roce 2000 druhou atestaci z oboru psychiatrie.V roce 2001 obdržela licenci pro výkon samostatné praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie. Pracovala 2 roky na oddělení skupinové psychoterapie v PL Kroměříž, 6 let v Denním sanatoriu Horní Palata v Praze.

Od roku 2008 působí jako soukromý psychiatr a psychoterapeut v Brně. Poskytuje supervizi v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a psychoterapie.

Lektorka dvou výcvikových komunit a řady kratších kurzů.

 

Tomáš Nagy

Tomáš NagyVýcvikový satiterapeut Tomáš Nagy. Výcvik v Satiterapii ukončil v roce 1996. V roce 1997 ukončil studium psychologie na UK. Praxe meditace satipatthána-vipassaná ho zavedla v roce 2000 do Anglie, kde v Amaravati Buddhist Monastery strávil třičtvrtě roku.

Jako psycholog pracoval v dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Nyní působí jako psycholog AČR. Když nepracuje hraje si se svým malým synem, cvičí či-kung nebo vaří, když neleží a nečte.

Satiterapeutické principy jsou pro něj nejen předmětem tréninku druhých ale neustálým podnětem a výzvou i ve vlastním životě.

Michal Horák

Vystudoval religionistiku a etnologii a FFMU v Brně a absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii a Pesso-Boyden Psychomotor Psychotherapy. Od počátku své pracovní kariéry pracoval  v oblasti pomáhajících profesí jako psychoterapeut a supervizor pro státní organizace i neziskový sektor. Od roku 2000 aktivně působí také jako lektor vzdělávacích seminářů, kurzů a výcviků.

Posledních patnáct let se věnuje převážně studiu buddhistické psychologie a etiky u nás i v zahraničí a to v rovině teoretické (studium a překlady původních textů) i praktické (meditační a spirituální praxe).

Jeho zájem se centruje na možnosti efektivního řešení obtížných situací v interakcích mezi lidmi, v pracovních kolektivech a dále pak na možnosti rozvoje osobního potenciálu člověka. V současnosti pracuje jako psychoterapeut, supervizor a kouč.

Michal Mynář

V roce 2002 ukončil studium na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. V roce 2008 dokončil čtyřletý dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v satiterapii. V současnosit provozuje soukromou terapeutickou praxi v Brně.

V poradenské oblasti se věnuje práci s manželskou a partnerskou problematikou, individuálnímu poradenství, podporě v oblasti osobního růstu a rozvoje klienta i podporě v obtížných životních situacích.

V oblasti muzikoterapeutické se zaměřuje především na rozvoj komunikačních dovedností – aktivního naslouchání a volného vyjadřování.